Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти
Дата на приемане 16/03/2018
Брой/година Държавен вестник 28/2018

 


УКАЗ № 82

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г.

Издаден в София на 23 март 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти

 Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, приета на дипломатическата конференция, проведена в централата на Международната морска организация в Лондон на 13 февруари 2004 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3084