Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой
Дата на приемане 28/02/2018
Брой/година Държавен вестник 22/2018

 


УКАЗ № 70

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г.

Издаден в София на 8 март 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Член единствен. Ратифицира Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, прието на 15 октомври 2016 г. в Кигали, Руанда.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2500