Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
Име на законопроекта Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
Дата на приемане 14/12/2018
Брой/година Държавен вестник 106/2018

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проучване на всички данни и обстоятелства, изнесени в чуждестранни и български медии, относно нарушение на процедурите, злоупот­реба с власт и корупция при придобиване на българско гражданство от чужди граждани.

2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от 3 месеца и да представи доклад.

3. Комисията се състои от 17 членове на пропорционален принцип: от Парламентарна група на ПП ГЕРБ – 7, от Парламентарна група „БСП за България“ – 5, от Парламентарна група „Обединени патриоти“ – 2, от Парламентарна група „Движение за права и свободи“ – 2, и от Парламентарна група на ПП ВОЛЯ – 1.

4. Избира председател, един заместник-председател и състав:

Председател:       Йордан Кирилов Цонев

Заместник-

председател:       Тома Любомиров Биков

Членове:              Маноил Минчев Манев,

     Десислава Йорданова Костадинова-Гушева,

     Емилия Веселинова Станева-Милкова,

     Красен Георгиев Кръстев,

     Станислав Стоянов Иванов,

     Александър Руменов Ненков,

     Иван Валентинов Иванов,

     Крум Костадинов Зарков,

     Пенчо Пламенов Милков,

     Таско Михайлов Ерменков,

     Тодор Байчев Байчев,

     Красимир Илиев Богданов,

     Юлиан Кръстев Ангелов,

     Хамид Бари Хамид,

     Андон Димов Дончев.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 14 декември 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

11125