Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея
Дата на приемане 22/10/2009
Брой/година Държавен вестник 88/2009

 


УКАЗ № 366

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея, приет от ХLI Народно събрание на 22 октомври 2009 г.

Издаден в София на 4 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея

Член единствен. Ратифицира Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея, подписана на 30 октомври 2008 г. в Сеул.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12073