Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко"
Дата на приемане 03/02/2010
Брой/година Държавен вестник 12/2010

 


УКАЗ № 18

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко“, приет от ХLI Народно събрание на 3 февруари 2010 г.

Издаден в София на 8 февруари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко“

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта „Набуко“, подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара, Република Турция.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

970