Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Име на законопроекта Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Дата на приемане 02/12/2010
Брой/година Държавен вестник 99/2010