Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето
Дата на приемане 23/06/2010
Брой/година Държавен вестник 50/2010

 


УКАЗ № 173

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето, приет от ХLI Народно събрание на 23 юни 2010г.

Издаден в София на 25 юни 2010г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето

Член единствен. Ратифицира Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето, подписано на 22 юли 2009 г. в Рединг, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5446