Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Дата на приемане 11/03/2010
Брой/година Държавен вестник 24/2010

 


УКАЗ № 71

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от ХLI Народно събрание на 11 март 2010 г.

Издаден в София на 19 март 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз

Член единствен. Ратифицира Осмия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания, приети от ХХІV конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани на 12 август 2008 г. в Женева.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 11 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2283