Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Дата на приемане 08/07/2010
Брой/година Държавен вестник 56/2010