Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие текстове от Закона за електронните съобщения
01/02/2007
Народното събрание прие текстове от Закона за електронните съобщения

На заседанието си на 1 февруари 2007 г. Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за електронните съобщения. Разпоредбите регламентират преди вземане на решения по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да прави обществени консултации и да изготвя годишен доклад за дейността си до Народното събрание, президента и Министерския съвет до края на първото полугодие на следващата година.
Законът урежда реда за обществено обсъждане на проектите за нормативни актове, изготвяни от комисията.
В отделен раздел се урежда взаимодействието и консултациите на КРС с Европейската комисия и националните регулаторни органи на държавите-членове на Европейския съюз. Взаимодействие между КРС и Комисията за защита на конкуренцията и между КРС и Съвета за електронни медии /СЕМ/ също е разписано в закона.
Комисията по регулиране на съобщенията ще публикува всеки месец на страницата си в интернет информация за прехвърлените права по издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, записаха депутатите. Тя ще предоставя за ползване позициите на геостационарната орбита, радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини