Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Решение за вземане на акт от Морската трудова конвенция
08/02/2007

Парламентът прие Решение за вземане на акт от Морската трудова конвенция

8 февруари 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 8 февруари 2007 г. Решение за вземане на акт от Морската трудова конвенция. Конвенцията е приета през 2006 г. на 94-та морска сесия на Международната организация на труда в Женева. Документът регламентира полагането на труд от моряците и безопасните и здравословни условия на работа и живот на корабите. В него са консолидирани около 60 морски трудови конвенции и така той се превръща в "четвърти стълб" на международния регулаторен режим в корабоплаването.

Парламентът започна и обсъждането на второ четене на законопроекта за избиране на представители на Република България в Европейския парламент.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини