Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно текстове от Закона за избиране на представители на Р България в Европейския парламент
14/02/2007
Народното събрание прие окончателно текстове от Закона за избиране на представители на Р България в Европейския парламент

На заседанието си на 14 февруари 2007 г. Народното събрание прие на второ четене текстове от Закона за избиране на представители на Република България в Европейския парламент.

Парламентът ратифицира Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния за създаване на Многонационална бойна група на Европейския съюз с Гърция като водеща страна и с участието на България, Кипър и Румъния. Споразумението е подписано на 13 ноември 2006 г. в Брюксел.

Народното събрание ратифицира Конвенцията за борба с корупцията, в която участват служители на Европейските общности или служители на държавите - членки на Европейския съюз, изготвена на базата на текст от Договора за Европейския съюз.

Документът предвижда криминализиране на пасивната и активна корупция на служители на Общността и от длъжностни лица от държавите-членки на ЕС, както и наказателна отговорност за стопанските ръководители, когато подчинени на тях лица са давали или обещавали подкуп от името на фирмата.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини