Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът разреши изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарната мисия в лагера "Ашраф"
21/02/2007

Парламентът разреши изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарната мисия в лагера "Ашраф"

21 февруари 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 21 февруари 2007 г. Решение за разрешаване изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарната мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф" като част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак в съответствие с Резолюция 1723 на Съвета за сигурност на ООН, както и със съответните последващи резолюции на Съвета за сигурност на ООН за срок до 31 март 2008 г. "За" гласуваха 146 депутати, против бяха 17, един се въздържа.

Със 145 "за", 18 - "против", и 1 "въздържал се" парламентът ратифицира и Споразумението между България и САЩ относно продължаване участието на български военен контингент в хуманитарната мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф" в Ирак.

Народното събрание прие на заседанието си Декларация във връзка с отбелязването на Международната полярна година. България приветства действията и инициативите на Европейския парламент, свързани с начертаването на конкретни мерки срещу климатичните изменения, се посочва в Декларацията на Народното събрание. Международната полярна година започва на 1 март 2007 г. и ще продължи до 1 март 2008 г. Документът е внесен от народните представители Михаил Миков, Соломон Паси и Анелия Мингова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини