Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съобщение на Пресцентъра на Народното събрание
22/02/2007

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

22 февруари 2007 г.

На 21 февруари 2007 г. представители на лекарските среди огласиха намерение за протестни действия. В разпространено съобщение се изразява разочарование от факта, че не са се състояли поисканите от тях срещи с министър-председателя и с председателя на Народното събрание.
В тази връзка отдел “Пресцентър и връзки с обществеността” на Народното събрание съобщава:

Още на 15 февруари 2007 г. представители на протестиращите здравни работници бяха приети по тяхно искане в парламента от изпълняващия по това време функциите на председател на Народното събрание проф. Любен Корнезов. На срещата ръководни представители на Българския лекарски съюз връчиха декларация с исканията на участниците в протеста, които подробно бяха обсъдени.

Още същият ден декларацията с исканията бе насочена към компетентните парламентарни комисии – по здравеопазването и по бюджет и финанси.

В изявление за медиите след срещата г-н Димитър Петров, съветник на Българския лекарски съюз по Националния рамков договор, заяви, че контактната група е доволна от срещата с г-н Корнезов. Поради това очевидно исканията за нови срещи на сегашния етап с ръководството на парламента са необосновани.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини