Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене текстове от законопроекта за електронните съобщения
01/03/2007

Парламентът прие на второ четене текстове от законопроекта за електронните съобщения

1 март 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 1 март 2007 г. на второ четене текстове от законопроекта за електронните съобщения. Предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги, ще заплащат вноски във фонд за компенсиране на универсална услуга, е регламентирано в законопроекта.

Размерът на вноските не може да превишава 0.8 на сто от брутните приходи от предоставянето на обществена телефонна услуга, без данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност.

Комисията за регулиране на съобщенията на всеки две години ще анализира и определя пазарите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги и ще установява наличието или липсата на ефективна конкуренция, предвиждат приетите на второ четене текстове от законопроекта за електронните съобщения.

Проекторешението на КРС, с което ще се определя съответният пазар, анализът и оценката дали е налице ефективна конкуренция, ще се предоставя при необходимост на Комисията за защита на конкуренцията за становище и ще се публикува за обществено обсъждане в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. КЗК трябва да се произнесе в 30-дневен срок от получаване на проекта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини