Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

07/03/2007
1. Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.


2. Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвести-ционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”).


3. Закон за ратифициране на Конвенцията за приложимото право към договорните задължения, открита за подписване в Рим на 19 юни 1980 г., и придружаващите я актове.


4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители.


5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини