Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие Декларация във връзка с отбелязването на Международния ден на жената
08/03/2007

Народното събрание прие Декларация във връзка с отбелязването на Международния ден на жената

8 март 2007 г.

Народното събрание прие единодушно на 8 март 2007 г. Декларация във връзка с Международния ден на жената. Документът, внесен от Анелия Атанасова, Татяна Калканова и Даринка Станчева от НДСВ, Анастасия Мозер от БНС, Ива Станкова и Евгения Живкова от Коалиция за България и Нигяр Джафер от ДПС, подкрепиха 135 народни представители.

С Декларацията Народното събрание заявява, че подкрепя и приветства действията и инициативите на Европейския парламент, свързани с отбелязването на 8 март-Международния ден на жената. Депутатите призовават да се спазва, особено към жената, върховният принцип за защита на личността, нейното достойнство и сигурност.

Декларацията беше приета в присъствието на ръководителки на чуждестранни мисии в София.

При откриването на пленарното заседание на 8 март 2007 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински поздрави българските жени с празника. В приветствието си той каза:

„Осми март отдавна се превърна в ден, в който изразяваме любовта и преклонението си пред неповторимото присъствие на жените в нашия свят. Днес ги почитаме като продължителки на живота и като носителки на красотата около нас. На този ден благодарим на жените за това, че те непреклонно отстояват доброто в нашето нелеко време, че защитават специфичното женско светоусещане, с което облагородяват нашите дни.

Този красив празник навлезе не само в нашето всекидневие, но и в цял свят. Не бива обаче да забравяме, че честването на 8 март се зароди в средите на женското социалистическо движение преди близо вече 100 години, за да се превърне в символ на борбите за равенство.

Днес България има ясна политика по равенството между половете, нейните принципи са категорично закрепени във фундамента на действащата сега  Конституция. Нашият основен закон постановява на майките особена закрила от страна на държавата. Равенството на половете е постановено и в законите за защита от дискриминация, за борба с трафика на хора и редица други.

И все пак императивите за равенство между половете още не са реализирани, въпреки законодателството, ратифицираните конвенции и политическите заклинания. Жените продължават да бъдат особена рискова група, те са по-голямата част от безработните, средното им заплащане е по-ниско от средното заплащане на мъжете, а работодателите, в това число и у нас, продължават инерционно да издигат на ръководни позиции преди всичко мъже. Факт е и позорът на днешното ни време, свързан със съвременения вид робство на жените, трафика на хора, нарастващото домашно насилие, срещу което все още не можем да предложим работещи решения.

Но позволете ми днес, в часа на празника,  да пожелаем на нашите майки, сестри и съпруги, на нашите дъщери, особено на нашите  колежки днес тук,  да бъдат верни на себе си и същевременно да имат повече основания да се чувстват равноправни и свободни в реализацията си като личности.”

ДЕКЛАРАЦИЯ
на 40-то Народно събрание във връзка с отбелязването на Международния ден на жената-8 март

Четиридесетото Народно събрание на Република България,

- като отбелязва 8 март - Международния ден на жената, отдавайки дължимото й признание като равностоен партньор и майка-създаваща и пазеща живота;

- като отчита, че в дълговечните традиции на човечеството жената е била и ще остане закрилник на семейството, дома и децата;

- като припомня, че все още съществуват в обществото отношения, които пораждат тревога за сигурността и правата на жената;

- като посочва, че равноправието и достойнството на жената са защитени от Конституцията на Република България;

- като подчертава верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост, търпимост;

Декларира:

1. Подкрепя и приветства действията и инициативите на Европейския парламент, свързани с отбелязването на 8 март-Международния ден на жената.

2. Призовава да се спазва , особено към жената, върховния принцип за защита на личността, нейното достойнство и сигурност.

3. Отдавайки дължимото уважение към жената, честити на жените на Република България и на всички жени по света техния единен празник-Международния ден на жената-8 март.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини