Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

14/03/2007
1. Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем /Проект за реформа в сектора на здравеопазването/ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие .


2. Закон за ратифициране измененията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ .


3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини