Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание одобри Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" ЕАД
15/03/2007

Народното събрание одобри Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" ЕАД

15 март 2007 г.

Парламентът одобри на заседанието си на 15 март 2007 г. Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" ЕАД. 128 народни представители гласуваха "за", 42 бяха "против" и трима се въздържаха.

Народното събрание прие на заседанието си на първо четене три проекта за промени в Закона за устройство на територията, внесени от Министерския съвет, от Захари Георгиев и група народни представители и от Ремзи Осман и група народни представители.

Парламентът гласува на първо четене също и два законопроекта за защита на животните, както и промени в Закона за биологичното разнообразие

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини