Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира три международни документа, по които България е страна
22/03/2007

Парламентът ратифицира три международни документа, по които България е страна

22 март 2007 г.

Народното събрание ратифицира на заседанието си на 22 март 2007 г. Споразумение за дарение между министерствата на здравеопазването на България и на Гърция. То предвижда Гърция да предостави на България дарение в размер на 37 500 евро, се посочва в становището на парламентарната комисия по здравеопазване. Споразумението е подписано в изпълнение на проекта "Укрепване на социалното здраве чрез подобряване на обществената психиатрична помощ в Югоизточна Европа".

Народните представители ратифицираха и Споразумението за обезщетяване межу правителството на България и консорциум RWE NUKEM - GNB (DSF Kozloduy). Подписването на това Споразумение е обусловено от условията в Рамковото споразумение между България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите в АЕЦ "Козлодуй", се посочва в доклада на комисията по енергетика.

Парламентът ратифицира на заседанието си още и Протокола към Договора между правителствата на България и на Македония за взаимна защита и насърчаване на инвестициите и Спогодбата между правителствата на България и Китай за имотите на посолствата на двете държави.

Народното събрание избра Румен Симеонов за подуправител на БНБ, ръководител на управление "Банков надзор" със 152 гласа "за", 4 "против" и 5 "въздържал се".

Парламентът прие и решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини