Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за енергийната ефективност
23/03/2007
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за енергийната ефективност

На 23 март 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност. С тях се предвижда след завършване на нов строеж, както и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващ строеж да се съставя енергиен паспорт като част от техническия паспорт. Енергийният паспорт на съществуващ строеж ще се съставя след провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики на строежа, свързани с изискванията за икономия на енергия и топлосъхранение.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чужденците в България. Измененията определят условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат нашата страна.

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса на труда, съгласно препоръката на Европейската комисия в областта на социалния диалог за разработване на обективни и безпристрастни критерии за представителност на организациите на социалните партньори.

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за гражданската регистрация и в Закона за туризма.

Във времето за парламентарен контрол на въпросите на депутати отговаряха министрите Веселин Близнаков, Пламен Орешарски, Асен Гагаузов, Румен Овчаров, Джевдет Чакъров и Радослав Гайдарски.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини