Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
05/04/2007
На заседанието си на 5 април 2007 г. Народното събрание избра поименно членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. За председател на комисията беше избран депутатът от Коалиция за България Евтим Костадинов. За заместник-председател на комисията беше избран Орхан Исмаилов, а за секретар - Румен Борисов. За членове на комисия бяха избрани Апостол Димитров, Георги Георгиев, Татяна Кирякова, Тодор Трифонов, Валери Кацунов и Екатерина Бончева.

Народното събрание прекрати предсрочно по тяхно искане пълномощията на народните представители от Коалиция за България Евтим Костадинов и Апостол Димитров.

Парламентът прие на първо четене промени в закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), с които се премахва наборната военна служба от 1 януари 2008 година. Според измененията до края на годината трябва да се осъществи пълната професионализация на Българската армия. За създаването на по-добри възможности за попълване на подразделенията с кадрови войници се предлага повишаването от 30 на 32 години на пределната възраст за приемане на кадрова военна служба. Предвижда се също да се повиши с една година пределната възраст за кадрова военна служба и тя да стане от 48 на 49 години, за да може военните да придобият право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване.

Народното събрание прие промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Петя Гегова и група народни представители, както и предложенията за изменения в същия нормативен акт, внесени от Министерски съвет.

На заседанието си на 4 април 2007 г. парламентът прие на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, Решение за прекратяване пълномощията на народния представител Бойко Радоев и Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2007 г., която ще бъде от 6 до 15 април 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини