Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински ще участва в Шестата среща на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
15/04/2007

Георги Пирински ще участва в Шестата среща на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

16 април 2007 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще участва в Шестата конференция на председателите на парламенти на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която ще се проведе на 16 април 2007 г. в Загреб. Мотото на форума е „Новата Югоизточна Европа: ролята на парламентите”.

В българската делегация са и председателят на парламентарната комисия по европейските въпроси Атанас Папаризов /Коалиция за България/ и депутатите Муса Палев /ДПС/ и Мирослав Мурджов /БНС/.

В началото на конференцията изказвания ще направят председателят на Хърватския сабор Владимир Шекс, министър-председателят на Хърватия Иво Санадер и Президентът на Републиката Степан Месич. На форума ще говорят и  председателите на парламенти и на парламентарни асамблеи. Участниците в него ще приемат и съвместна декларация.

Ръководителите на парламентарни делегации ще имат среща с президента на Хърватия Степан Месич. Председателят на Хърватския сабор Владимир Шекс ще даде официална вечеря в сградата на хърватския парламент за участниците във форума.

Предстоящото българско Председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (май 2007 г. – май 2008 г.), както и определянето  на София за  домакин на Секретариата на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа засилват ролята на България като водещ и стабилен партньор в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

През юли 1996 г. в София на среща на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа бе приета Софийската Декларация за добросъседство, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите, с която беше дадено началото на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Впоследствие Процесът беше признат от международната общност за автентичен глас на региона и се разви като форум за политически и дипломатически диалог, в който участват всички страни от Югоизточна Европа.

В Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа участват Албания, Босна и Херцеговия, България, Гърция, Република Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия и Молдова.

Сътрудничеството в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се осъществява в следните формати: годишни срещи на държавните/правителствените ръководители на страните от Югоизточна Европа; годишни срещи на министрите на външните работи; срещи на ресорни министри по въпроси от техните компетенции; заседания на Комитета на политическите директори на министерствата на външните работи. Едно от важните измерения на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа са годишните срещи на председателите на парламенти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини