Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини

26/04/2007
1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Закон за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.

3. На първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

4. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни новини