Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене три проекта за изменение на Закона за местните избори
06/07/2007

Народното събрание прие на първо четене три проекта за изменение на Закона за местните избори


6 юли 2007 г.

На заседанието си на 6 юли 2007 г. Народното събрание прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за местните избори. Вносители на проектите са депутати от ДСБ, от ОДС и от Коалиция за България.


Народните представители обсъдиха на второ четене изменения в Закона за устройство на територията, които предвиждат да не се променя предназначението на съществуващите зелени площи или на части от тях в урбанизираните територии. Предлага се влезли в сила подробни устройствени планове да не могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи или за промяна на предназначението на терени, определени за зелени площи.


Народното събрание разгледа на второ четене и промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които предвиждат да отпадне изискването кметовете на общини и на райони да притежават минимум образователно-квалификационна степен "бакалавър".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини