Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание гласува структурни и персонални промени в Министерския съвет на Република България
18/07/2007

Народното събрание гласува структурни и персонални промени в Министерския съвет на Република България

18 юли 2007 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 18 юли 2007 г. решения за структурни и персонални промени в Министерския съвет на Република България. С гласуваните промени Министерството на земеделието и горите се преобразува в Министерство на земеделието и продоволствието. Решението подкрепиха 157 депутати, 57 гласуваха "против", а трима се въздържаха. В едномесечен срок от приемането на решението Министерският съвет трябва да създаде Държавна агенция по горите като държавен орган за разработване и осъществяване на държавната политика в областта на горите и горското стопанство, ловното стопанство и непромишленото рибно стопанство чрез преобразуване на Националното управление по горите. В едномесечен срок Министерският съвет трябва да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването на министерството и създаването на агенцията, включително разпределянето на функциите му.

Парламентът гласува на заседанието си и персонални промени в правителството. Народните представители избраха Петър Димитров за министър на икономиката и енергетиката, Миглена Тачева - за министър на правосъдието и Нихат Кабил - за министър на земеделието и продоволствието. Проекторешението за персонални промени в Министерския съвет, внесено от премиера Сергей Станишев, подкрепиха 152 депутати, 57 бяха против, а четирима се въздържаха.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини