Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно изменения в Закона за защитените територии
19/07/2007
Народното събрание прие окончателно изменения в Закона за защитените територии

На заседанието си на 19 юли 2007 г. Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за защитените територии. С тях се постановява, че заповедите, постановленията и другите административни актове за обявяване на резервати, поддържани резервати, народни паркове, природни паркове, национални паркове, защитени местности, природни забележителности, исторически места и буферни зони и промените в тях до 30 юни 2007 г., не подлежат на обжалване по съдебен път. Според гласуваните промени образуваните и неприключили съдебни производства срещу изброените актове ще се прекратяват.

Парламентът гласува на второ четене и текстове от законопроекта за съдебната власт. С тях се постановява, че заседанията на Висшия съдебен съвет (ВСС) са публични освен в случаите, когато се обсъждат документи по Закона за защита на класифицираната информация или предложения за налагане на дисциплинарно наказание.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини