Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На извънредно заседание парламентарната комисия по политиката при бедствия и аварии проведе парламентарно изслушване във връзка с пожарите в редица райони на страната
23/07/2007

На извънредно заседание парламентарната комисия по политиката при бедствия и аварии проведе парламентарно изслушване във връзка с пожарите в редица райони на страната

23 юли 2007 г.

Парламентарната комисия по политиката при бедствия и аварии проведе извънредно заседание на 23 юли 2007 г., на което бе осъществено парламентарно изслушване във връзка с пожарите в редица райони на страната. С информация по темата в заседанието участваха главният директор на Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита” Андрей Иванов,  директорът на НС „Пожарна безопасност и защита на населението”  Николай Николов и заместник-директорът на службата Асен Игнатов.

В парламентарното изслушване се включиха членове на комисията и народни представители от засегнати от пожарите райони.

Председателят на комисията Венелин Узунов заяви, че във връзка със ситуацията с природните бедствия през последните месеци комисията ще изиска от кметовете на общини, от областните управители и от държавните институции по-подробна информация, преценка и становище как работи новият Закон за защита при бедствия и може ли законодателната уредба да се усъвършенства. Той посочи, че е подходящ моментът, когато се формира бюджетът за следващата година, да се реализира идеята на комисията да бъдат задължени държавните институции и общините да заделят за превантивна дейност определен процент от средствата за капиталови разходи.

Народните представители задодаха редица въпроси, сред които всички превантивни действия ли са извършени, липсата на техника ли е най-слабото място при справянето с бедствия, доколко може да се каже, че високите температури са причина за пожарите.

Главният директор на „Национална служба Гражданска защита” Андрей Иванов каза, че при справянето с пожарите през последните дни институциите са работили заедно и е била осигурена много добра координация. Той отбеляза, че нашата страна няма авиационно средство, с което своевременно да стигне до труднодостъпни местности и да потуши пожара.

Директорът на НС „Пожарна безопасност и защита на населението”  Николай Николов отбеляза, че в три закона категорично е записано, че се забранява изгарянето на суха тревна растителност и други отпадъци. Той посочи, че до днес има съставени над 570 акта за палене на сухи треви и стърнища, а глобата е от 200 до 2000 лева, ако извършителите не подлежат на по-тежка санкция. Срещу 109 граждани се водят дознания за умишлени палежи.

Заместник-директорът на НС „Пожарна безопасност и защита на населението”  Асен Игнатов посочи, че през юни структурните звена на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” са участвали в ликвидирането на 2 818 пожара, от които 1943 са в полския и горския фонд. За същия период на 2006 г. пожарите са 1516 , от които 976 са в полския и горския фонд, т.е. броят на пожарите е почти два пъти по-голям от миналата година. Само за периода от 1 юли до 22 юли пожарите са 6807, при 1842 за същия период на миналата година.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини