Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За периода ноември 2006 г. - юли 2007 г. Консултативният съвет по законодателство към председателя на 40-то Народносъбрание е представил 89 становища по законопроекти и други актове
25/07/2007

За периода ноември 2006 г. - юли 2007 г. Консултативният съвет по законодателство към председателя на  40-то Народносъбрание е представил 89 становища по законопроекти и други актове

25 юли 2007 г.

Консултативният съвет по законодателство към председателя на  40-то Народно събрание е представил 89 становища по законопроекти и други актове за периода ноември 2006 г. - юли 2007 г. Това съобщи на 25 юли 2007 г. председателят на  съвета по законодателство проф. Красимира Средкова след заключителното заседание на съвета, в което участва и председателят на парламента Георги Пирински. На заседанието беше представен отчет за дейността на съвета за този период.
38 от становищата са по законопроекти, внесени от Министерския съвет, 45 - от отделни депутати, а останалите са по други актове. Общият обем на становищата е 1502 страници.

В изявление за медиите  проф. Красимира Средкова отбеляза, че  предложенията на Консултативния съвет в най-голяма степен срещат разбиране от комисията по правата на човека и вероизповеданията, комисията по културата,  икономическата  и правната комисии.   В най-голяма степен препоръките на съвета са възприети по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, за промените в Закона за чужденците, законопроекта  за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, законопроекта за Гражданско-процесуален кодекс, законопроектите за промени в Закона за кооперациите.

Председателят на  съвета по законодателство изтъкна, че голямата по обем законодателна дейност продължава и основен фактор за това е членството на страната в ЕС и привеждането на националното законодателство в съответствие с правото на Евросъюза. Сред проблемите, с които се сблъсква Консултативният съвет в своята работа са правно-техническото оформяне на законопроектите, недостатъци на структурата на законопроектите, многословни и тромави разпоредби, неудачно използване на термини, посочи проф. Средкова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини