Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински приветства участниците в международната конференция „Омбудсманът, законността и доброто управление”
17/09/2007

Георги Пирински приветства участниците в международната  конференция „Омбудсманът, законността и доброто управление”

17 септември 2007 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински участва на 17 септември 2007 г. в международната конференция „Омбудсманът, законността и доброто управление”.

Форумът е организиран по инициатива на Омбудсмана на Република България  Гиньо Ганев със съдействието на гръцкия му колега Йоргос Каминис и Съвета на Европа. В дискусиите участват Обмудсманът на Европейския съюз Никифорос Диамандурос и обществени защитници от над двадесет европейски страни, сред които Австрия, Белгия, Гърция, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Испания, Холандия, Кипър, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Румъния, Литва, Естония, Португалия.

В приветствието си към участниците в конференцията председателят на парламента заяви:

Уважаеми господин Омбудсман на Република България,
Уважаеми господин Европейски омбудсман,
Уважаеми омбудсмани, гости на София днес,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми колеги, дами и господа,

Бих искал искрено да приветствам участниците в тази конференция за това, че всички днес събрани тук засвидетелствате своето разбиране за важността на темата, която предстои да обсъдите - “Омбудсманът, законността и доброто управление”. Бих искал да ви уверя, че взаимовръзката между законност и добро управление в момента е една от най-актуалните теми и за българското общество.

Вече осемнадесета година България се развива като парламентарна република, водена от стремежа именно законът да управлява обществените отношения. И през последните две години 40-то Народно събрание особено интензивно приемаше законодателство, свързано с членството в Европейския съюз, така че да може от 1 януари 2007 г. страната ни да е пълноправен член. Днес очакванията на българските граждани са, че ще могат да живеят в страна, в която законът има върховенство - така, както във всички европейски страни.

Трябва да спомена също, че връзката между българския омбудсман и Народното събрание е много пряка, много директна. Господин Ганев беше избран от Народното събрание за срок от пет години, омбудсманът полага клетва пред Народното събрание и внася ежегоден доклад за своята дейност. Българският омбудсман внесе такъв доклад за дейността на омбудсмана през 2006 г. - първият доклад за целогодишна дейност на омбудсмана след неговото учредяване. Той беше разгледан засега в една от комисиите на парламента – тази по правата на човека и вероизповеданията. И констатациите там от гледна точка на статистиката са наистина окуражаващи – над 3000 молби към омбудсмана, като по над 2000 от тях е извършено необходимото.

Искам да отбележа, че българският омбудсман е с особено висока активност, той не чака само да бъде сезиран, но и активно използва  правото си да се самосезира. Бих искал да спомена също, че в личен план господин Ганев е много тясно свързан с парламентаризма в България, той е известен в българското общество и като “господин парламент”, наред с всички други отличителни характеристики на неговата личност, и наистина търси възможността и да бъде активен в изработването на законодателството, което парламентът приема.

Днес особено актуална е темата за децентрализацията, за взаимодействието между централните и местните органи на властта. Тази тема е и един от важните аспекти в неговата дейност. Безспорно е, че с нея е тясносвързана и проблематиката на доброто управление.

От програмата на конференцията личи, че ви предстои сериозно да разгледате проблемните и спорните въпроси, свързани с доброто управление и реалното упражняване на правата и свободите на гражданите. Направиха ми впечатление конкретните случаи, които предстои да бъдат разгледани и по-специално - граничните области “Правилно, но незаконно” или пък “Законно, но неправилно”.

С тези няколко думи бих искал искрено да пожелая успешна работа на вашата конференция. Уверен съм, че тя ще бъде проследена с особен интерес и от медиите, и от българското общество. Ето защо, пожелавам успешна работа на всички учестници в дискусиите. Убеден съм, че с такова високоавторитетно участие на представители от страни, които са родоначалници на дейността на омбудсмана и на редица други, които се стремят активно да използват този институт, тази конференция ще остави трайна следа в усилията и на държавни институции, и на обществени организации, гражданите да се чувстват пълноправни, защитени от закона и от институциите участници в обществените процеси.

Благодаря ви за вниманието!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини