Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира девет международни документа, по които България е страна
20/09/2007

Парламентът ратифицира девет международни документа, по които България е страна

20 септември 2007 г.

Народното събрание ратифицира на заседанието си на 20 септември 2007 г. меморандум за разбирателство между България и Европейската комисия за усвояване на помощта по т. нар. преходен финансов инструмент. Преходният финансов инструмент цели продължаване на помощта за България и Румъния за развитието и укрепването на административния и съдебен капацитет за прилагане на законодателството на общността. Финансовият ресурс, определен за България, е на стойност 31.488 милиона лева.

Парламентът ратифицира заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението предвижда допълнителен заем по проекта "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта", който да продължи своето действие, като средствата по него - в размер на 15 милиона лева, ще се осигурят чрез заем от МБВР.

Народните представители ратифицираха и протокол между България и Полша за преглед на двустранните договори между двете страни. Парламентът ратифицира и два договора между България и Мароко - за екстрадиция и за правна помощ по наказателни дела.

Народното събрание ратифицира също и споразумение за правна помощ и екстрадиция между ЕС и САЩ, договор между България и Беларус за правна помощ по граждански дела, допълнителен протокол между България и Китай към договора между двете страни за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, както и Третия протокол към общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа.

Народното събрание ратифицира споразумението между България и Афганистан за безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет, както и промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Народните представители приеха на първо четене и промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, в Закона за филмовата индустрия и промени в Кодекса за застраховането.

Пенсиите, отпуснати до 30 юни 2007 г., да бъдат индексирани от 1 октомври с 10 на сто, предвиждат промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година, обсъдени на второ четене от парламента днес. Очаква се гласуването да бъде утре, 21 септември 2007 г.

Парламентът обсъди проекторешение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на изменение на финансов договор между България и Европейската инвестиционна банка по проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси".

Народното събрание обсъди на първо четене и два законопроекта за промени в Закона за здравето.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини