Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание подкрепи ветото на президента върху текстове от Закона за автомобилните превози
21/09/2007
Народното събрание подкрепи ветото на президента върху текстове от Закона за автомобилните превози

На заседанието си на 21 септември 2007 г. Народното събрание подкрепи ветото на президента върху текстове от промените в Закона за автомобилните превози, приети на второ четене от парламента на 14 септември.

Народното събрание ратифицира финансов договор и споразумения между България и Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/, свързани с финансиране на проекта за реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за здравето, Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България за 2006 г., и второ четене на промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха премиерът Сергей Станишев, вицепремиерите Ивайло Калфин и Емел Етем, както и министрите Нихат Кабил, Пламен Орешарски и Петър Димитров.


На заседанието си на 20 септември 2007 г. Народното събрание прие на първо четене изменения в Кодекса за застраховането, промени в Закона за филмовата индустрия, промени в Закона за техническите изисквания към продуктите, промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки и промени в Закона за държавната финансова инспекция,

На първо и второ четене парламентът прие промени в Закона за общинския дълг.

Народното събрание ратифицира Меморандум за разбирателство между България и Европейската комисия за усвояване на помощта по Преходния финансов инструмент, Заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Протокол между България и Полша за преглед на двустранните договори между двете страни, както и два договора между България и Мароко - за екстрадиция и за правна помощ по наказателни дела.

Народното събрание ратифицира също и Споразумение за правна помощ и екстрадиция между ЕС и САЩ, Договор между България и Беларус за правна помощ по граждански дела, Допълнителен протокол между България и Китай към Договора между двете страни за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, както и Третия протокол към общото споразумение за привилегиите и имунитетите на Съвета на Европа.

Парламентът ратифицира също и Споразумение между България и Афганистан за безвъзмездно предоставяне на въоръжение и бойни припаси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини