Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание избра членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента
28/09/2007

Народното събрание избра членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента

На заседанието си на 28 септември 2007 г. Народното събрание избра 11 членове на Висшия съдебен съвет /ВСС/ от квотата на парламента - Анелия Мингова, Георги Гатев, Елена Митова-Стоянова, Иван Димов, Костадинка Наумова, Марияна Дундова, Мая Кипринска, Петър Стоянов, Светла Данова, Стефан Петров и Стойко Стоев.

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за устройството на държавния бюджет и изменения в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

На първо четене бяха приети промени в Закона за биологичното разнообразие и промени в Закона за задълженията и договорите

Депутатите гласуваха повторно текстове от промените в Закона за автомобилните превози, приети от Народното събрание на 14 септември и върнати с указ на президента за ново обсъждане. С тях се постановява международните случайни превози на деца или ученици да се извършват само през светлата част на денонощието с автобуси, за които има издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен превоз.

Парламентът ратифицира Сингапурския договор за правото в областта на марките и на правилника за прилагането му.

Народните представители приеха единодушно Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 5 април до 18 юли 2007 г. и решиха до 30 октомври премиерът да информира парламента за предприетите от правителството мерки за осигуряване на необходимите работни помещения и технически средства за осъществяване на работата на Комисията.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха вицепремиерите Даниел Вълчев и Емел Етем и министър Джевдет Чакъров.


На заседанието си на 27 септември 2007 г. парламентът избра състав на Временната комисия по искането на главния прокурор за снемане на имунитета на депутата от "Атака" Борислав Ноев.

На първо четене бяха приети промени в Закона за защита от дискриминация и изменения в Търговския закон.

Народното събрание прие и Годишния отчет за дейността на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ за 2006 г.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини