Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
При застраховка за пенсия или рента, застрахователят се задължава да прави периодични плащания, предвиждат промени в Кодекса за застраховането, обсъдени от парламента на второ четене
07/11/2007

При застраховка за пенсия или рента, застрахователят се задължава да прави периодични плащания, предвиждат промени в Кодекса за застраховането, обсъдени от парламента на второ четене

7 ноември 2007 г.

С договора за застраховка за пенсия или рента, застрахователят се задължава да направи пожизнени или срочни периодични плащания срещу заплащането на еднократна или периодична премия. Това предвижда законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, обсъден на второ четене на заседанието на Народното събрание на 7 ноември 2007 г.

Народните представители обсъдиха на първо четене законопроект за приемане на декларация по смисъла на разпоредба от Конвенцията за международни железопътни превози /COTIF/, подписана на 9 май 1980 г. в Берн.

Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за защита на класифицираната информация. Промените предвиждат срокът за защита на  информацията, класифицирана като служебна тайна да се съкрати от две години на 6 месеца, считано от датата на създаването й, както и разрешението за достъп до класифицирана информация да не бъде обвързано със заемането на конкретна длъжност или с изпълнението на конкретна задача, а да важи за определен срок.

Народното събрание обсъди на първо четене също и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Гласуването на обсъдените законопроекти ще  бъде утре, 8 ноември 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини