Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за контрол над взривните вещестна, огнестрелните оръжия и боеприпасите
09/11/2007
Народното събрание прие окончателно промени в Закона за контрол над взривните вещестна, огнестрелните оръжия и боеприпасите

На заседанието си на 9 ноември 2007 г. Народното събрание гласува на първо и на второ четене законопроект за приемане на декларация по смисъла на разпоредба от Конвенцията за международни железопътни превози /COTIF/, подписана на 9 май 1980 г. в Берн. Законопроектът е по повод на искане на Европейската комисия за предприемане на действия от България във връзка с противоречието между законодателство на ЕС и конвенцията за международни железопътни превози. Според разпоредба на конвенцията всяка държава-членка може да декларира във всеки момент, че няма да прилага в тяхната цялост някои притурки от конвенцията. Декларациите имат действие от момента, в който конвенцията влиза в сила за заинтересованата държава.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на класифицираната информация, на второ четене промени в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, на първо четене промени в Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Парламентът избра досегашния народен представител от НДСВ Тодор Костурски за член на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/.

Депутатите одобриха на второ четене две ратификации за заеми - от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ и от Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха вицепремиерът Емел Етем и министрите Пламен Орешарски, Румен Петков и Петър Мутафчиев.

На заседанието си на 8 ноември 2007 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на застраховането. Според измененията, с договора за застраховка за пенсия или рента застрахователят се задължава да направи пожизнени или срочни периодични плащания срещу заплащането на еднократна или периодична премия. При договорите за пенсия или рента стойността на недвижимия имот ще се определя от най-малко двама оценители от списъка на специалистите, утвърдени за вещни лица по Закона за съдебната власт. Измененията в кодекса предвиждат още застрахователят по имуществена застраховка да може да предяви вземанията си директно към застрахователя по "Гражданска отговорност", когато вредата е причинена от водач, който има валидна задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Народните представители приеха Доклада за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2006 г., внесен от Висшия съдебен съвет. Според последната промяна в Конституцията Народното събрание изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи.

Парламентът окончателно одобри промени в Закона за здравето. Те предвиждат здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги на деца да осъществяват медицинско обслужване за оказване на първа помощ на деца и ученици, както и да осъществяват профилактика и рехабилитация на здравето на децата и учениците. Здравните кабинети в държавните училища, в детските градини и домове ще се финансират от републиканския бюджет, а общинските ще се финансират със средства от общинския бюджет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини