Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински: Черноморското икономическо сътрудничество и неговото парламентарно измерение съдържат ценен потенциал за ползотворно партньорство с институциите на ЕС
16/11/2007

Георги Пирински: Черноморското икономическо сътрудничество и неговото парламентарно измерение съдържат ценен потенциал за ползотворно партньорство с институциите на ЕС

16 ноември 2007 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински откри на 16 ноември 2007 г. двудневната международна конференция "Регионалното сътрудничество в Черноморския и Дунавски региони: предизвикателства и перспективи". Форумът е организиран съвместно от Народното събрание и Министерството на външните работи, в сътрудничество с германското Дружество за Югоизточна Европа.

Конференцията обещава да предложи важни заключения и приноси не само що се отнася до предизвикателствата, но и към разкриване на позитивни перспективи за развитие на сътрудничеството в такава жизнено важна област, каквато са взаимосвързаните региони на Черно море и на река Дунав, отбеляза в изказването си председателят на Народното събрание Георги Пирински. Форумът трябва да продължи работата и да стъпи на важните резултати от Берлинската конференция от 7 и 8 май тази година, посветена на въпросите на Европейския съюз и регионалното сътрудничество в района на Черно море, както и да разшири обхвата на анализа по отношение на сътрудничеството и потенциала по линия на Дунавския воден път, смята председателят на парламента.

Важно е да си припомним триединната цел на Берлинската конференция, как би могъл Европейският съюз да усили своята политика в района на Черно море, кои уроци от други регионални сътрудничества могат да бъдат приложени и по какъв начин и как бихме могли да идентифицираме по-точно тематичните области и конкретните проекти, които могат да бъдат реално осъществени в по-близка перспектива, каза Георги Пирински. Според него по отношение на усилването на политиката, разсъждението в тази област трябва да стъпи на разбирането за жизнената важност на района на Черно море, за дългосрочните интереси на Европейския съюз и за цялостната национална сигурност на всички негови страни-членки. От тази гледна точка трябва да оценим факта, че Европейският съюз на сегашния етап прилага три различни политики по отношение на областта, която разглеждаме - политика на съседство, предприсъединителен процес и стратегическо партньорство, отбеляза председателят на Народното събрание.  Той подчерта, че би трябвало да се разгледа необходимостта от обединяващ, базисен принцип, който да бъде отразен в прилагането на различните политики от гледна точка на тяхната резултатност. Такъв принцип би следвало да бъде партньорството, което да служи като основа за развитието на дейностите по трите различни политики, смята председателят на парламента. По думите му този принцип трябва да бъде фактор, който балансира или е контра тежест на възможни тенденции за едностранни подходи.

По отношение на прилагането на полезни уроци от други региони и на Берлинската конференция е отбелязана важността на опита от сътрудничеството в Югоизточна Европа, каза Георги Пирински.

Вярвам, че Черноморското икономическо сътрудничество /ЧИС/ и Парламентарната асамблея на ЧИС съдържат ценен потенциал за ползотворно партньорство с институциите на Европейския съюз, що се отнася до многостранните форми на взаимодействие и до целта за дефиниране на тематичните области и конкретните проекти за сътрудничество, няма съмнение че тези теми и проекти са резултат от взаимодействието между новата геостратегическа важност на района на Черно море и специфичните интереси на страните от региона, допълни Георги Пирински.

Изказвания на конференцията "Регионалното сътрудничество в Черноморския и Дунавски региони: предизвикателства и перспективи" направиха и вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин, и държавният министър в Министерството на външните работи на Германия Гернот Ерлер.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини