Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
23/11/2007
Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

На заседанието си на 23 ноември 2007 г. Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С тях се предвижда от 1 януари 2008 г. да се въведе единна данъчна ставка 10 на сто върху доходите на физическите лица. Сегашният данъчен режим на прогресивно облагане на доходите на физическите лица се заменя с единна пропорционална ставка (плосък данък).

Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за местните данъци и такси. Те постановяват от 2008 г. общинският съвет да определя с наредба размерите на местните данъци в посочени минимални и максимални граници.

Народното събрание прие на първо четене в Закона за общинските бюджети. Според измененията проектобюджетът на община вече няма да се съставя на основата на постъпленията от преотстъпени държавни данъци.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2008 година.

Парламентът обсъди на второ четене изменения в Търговския закон. Промените ще бъдат гласувани на пленарното заседание на 29 ноември 2007 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни новини