Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2006 г.
30/11/2007
Народното събрание прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2006 г.

На заседанието си на 30 ноември 2007 г. Народното събрание прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2006 г., внесен от Министерски съвет. Излишъкът по отчета на републиканския бюджет за 2006 г. е в размер на 1 815 253 800 лева. Отчетените приходи са 13 528 648 100 лева. Размерът на разходите, трансферите и временните безлихвени заеми е общо 11 713 394 300 лева.

Парламентът освободи от длъжност заместник-председателя на Комисията за защита на конкуренцията Веселин Божков, обсъди на второ четене законопроектът за защита на животните и гласува провеждането на извънредно пленарно заседание на 4 декември 2007 г., вторник, от 14 часа.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха премиерът Сергей Станишев, вицепремиерите Даниел Вълчев и Емел Етем и министрите Николай Василев, Джевдет Чакъров и Нихат Кабил

На заседанието си на 29 ноември 2007 г. парламентът ратифицира договора между правителствата на България и на Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и изменението на споразумението от Котону от юни 2000 г. за партньорство между страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави - от друга.

Народното събрание прие на второ четене промени в Търговския закон, гласува на първо четене промени в Наказателния кодекс и одобри единодушно използването на допълнителни бюджетни кредити в размер до 900 милиона лева по републиканския бюджет за сметка на преизпълнението на приходите за 2007 г.Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини