Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на второ четене Закона за военните паметници
25/01/2008
Народното събрание прие на второ четене Закона за военните паметници

На заседанието си на 25 януари 2008 г. Народното събрание прие на второ четене Закона за военните паметници. Нормативният акт предвижда санкции в размер от 500 до 1000 лв. за собственик на недвижим имот с разположен в него военен паметник, който пречи на гражданите да го посещават по установения ред. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г. В срок шест месеца от влизането му в сила собствениците на военни паметници се задължават да ги декларират в Националния регистър на военните паметници в Министерството на отбраната, а за паметниците на културата - и в Националния регистър на недвижимите паметници на културата в Националния институт за паметниците на културата.

Народното събрание прие още и на второ четене Закона за признаване на професионалните квалификации, на първо четене Закона за частната охранителна дейност, на първо четене Закона за частната охранителна дейност, на първо четене изменения в Кодекса за социално осигуряване, на първо четене промени в Закона за Националния център за аграрни науки, на първо четене Закона за мерките по прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Беше ратифицирано и Споразумението за участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на Споразумение за Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж между България и Кралство Норвегия.


Народното събрание изслуша и изявление на министър-председателя Сергей Станишев за подписаните споразумения между България и Русия при посещението на руския президент Владимир Путин у нас.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на депутати отговаряха вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин и министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

На заседанието си на 24 януари 2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните и решение за попълване състава на Комисията по икономическата политика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини