Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Подобряване качеството на работната сила чрез повишаване квалификацията на заети и безработни лица, предвиждат обсъдени от парламента промени в Закона за насърчаване на заетостта
30/01/2008

Подобряване качеството на работната сила чрез повишаване квалификацията на заети и безработни лица, предвиждат обсъдени от парламента промени в Закона за насърчаване на заетостта

30 януари 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 30 януари 2008 г. на първо четене законопроект за промени в Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на предложените промени е подобряване качеството на работната сила чрез създаване на възможности за повишаване квалификацията на заети и безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса в условията на ниска безработица. Цели се подобряване на достъпа до обучение на лица без образование или с ниско образование и без квалификация, включително чрез обучение на работното място, насърчаване заетостта на лица от неравнопоставените групи на пазара на труда, както и на териториалната мобилност на заетите.

Парламентът обсъди на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Промените предвиждат членовете на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, да не могат да упражняват търговска дейност или да са неограничено отговорни съдружници, управители или контролни органи на търговски дружества, кооперации, държавни предприятия или юридически лица с нестопанска цел.. Очаква се гласуването да бъде на заседанието на 31 януари 2008 г.

Народните представители обсъдиха също и доклада на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли до 19 декември 2007 г. От тях се е произнесла с решение за принадлежност на 930 български граждани.

Народното събрание гласува и промени в съставите на осем постоянни парламентарни комисии по предложение на парламентарната група на НДСВ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини