Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Национална стратегия за детето 2008-2018 г.
31/01/2008

Парламентът прие Национална стратегия за детето 2008-2018 г.

31 януари 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 31 януари 2008 г. Национална стратегия за детето 2008-2018 г. Сред очакваните резултати в стратегията са намаляването на равнището на бедност сред домакинствата с деца и намаляването на относителния дял на децата, отглеждани в специализирани институции. Сред целите на стратегията е и снижаването на показателите на детската смъртност у нас и приближаването им до добрите параметри на страните от ЕС. Националната стратегия за детето 2008-2018 г. е първият стратегически политически документ за цялостна дългосрочна политика за подобряване на положението на децата в България за десетгодишен период.

Парламентът прие Доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г., обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г., внесен от Висшия съдебен съвет, както и доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли до 19 декември 2007 г.

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Народното събрание прие също на второ четене законопроект изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните средства, както и промени в Закона за "Държавен вестник".

Националната служба по зърното и фуражите да води публичен регистър на публичните складове за зърно и издадените складови записи за влог на зърно предвиждат промени в Закона за съхранение и търговия със зърно, обсъдени на второ четене. Очаква се гласуването на измененията да бъде на заседанието на 1 февруари 2008 г.

Парламентът обсъди и доклада за дейността на Върховния административен съд за 2006 г., внесен от Висшия съдебен съвет. Гласуването на проекторешението за приемане на доклада ще бъде на заседанието на 1 февруари 2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини