Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Слово на председателя на парламента пред Вилнюската група
21/05/2003
Слово на председателя на Народното събрание на Република България проф. Огнян Герджиков на срещата на председателите на парламентите на страните от Вилнюската група
Тракай, Литва, 21 май 2003 г.


Поканите за присъединяване към Северноатлантическия алианс, които България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения получиха на 21 ноември миналата година в Прага, и подписването от страните-членки на съответните протоколи за присъединяване към НАТО на 26 март т. г. в Брюксел, ознаменуваха началото на нов, заключителен етап на дългия път на тези седем страни към интегриране в Съюза. Това бе и път на труден преход към изграждане на съвременно демократично общество, основано на върховенството на правото и зачитането на правата на човека.

Подписването на протоколите за присъединяване е признание на това, което сме постигнали за приобщаването ни към общите демократични ценности, споделяни от страните от НАТО. То е същевременно и висока оценка за ролята ни като партньори, като де факто съюзници на НАТО за гарантиране на траен мир, стабилност и сигурност в съвременния свят и по-специално в нашия регион. Ние сме благодарни, че парламентите на четири държави - Канада, Норвегия, Съединените щати и Дания вече са одобрили ратифицирането на протоколите за присъединяване.

Осъществените досега решаващи крачки на седемте страни по пътя към НАТО са резултат на тяхната упорита и целенасочена работа. Тя трябва да продължи с неотслабващи темпове за довеждане до успешен край реформите във всички сфери, свързани с членството в НАТО. Що се отнася до България, усилията в това отношение са насочени към успешното приключване на реформата във въоръжените сили, стриктното прилагане на мерките за контрол върху търговията с оръжия и стоки с възможна двойна употреба, спазване на стандартите на НАТО за защита на класифицираната информация, реформата на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност. Стремим се да провеждаме отговорна вътрешна и външна политика, която да гарантира способността на България да допринесе за политическата и отбранителната ефективност на НАТО след разширяването.

Ние смятаме, че през последните три години много полезна роля в общите усилия на кандидатите за НАТО изигра дейността на Вилнюската група. Нейната солидарност демонстрираше подкрепата на страните-участнички за разширяването на НАТО и стремежът им да бъдат надежден и ефективен партньор за сътрудничество. Важно значение в това отношение имаше и парламентарното измерение на нашето сътрудничество.

И на сегашния етап на подготовката ни за НАТО сътрудничеството и взаимодействието на нашите страни може много да допринесе за ускоряване и успешно завършване на процедурите за ратификация на протоколите за присъединяване. Ето защо ние подкрепяме продължаването на досегашното ни отлично сътрудничество както в рамките на Вилнюската група, така и във формата на седемте страни, поканени за присъединяване в НАТО, така също и на двустранна основа. Особено внимание обръщаме на нашето единодействие в Парламентарната асамблея на НАТО, която на миналогодишната пролетна сесия в София доказа възможностите си да дава тласък на процеса на разширяване на Алианса. Трябва да продължи нашето сътрудничество с Албания, Македония и Хърватия за присъединяването им към НАТО. В това отношение ние приветстваме подписването, с участието на Съединените щати, на Адриатическата харта за стратегическо партньорство, която цели да ускори интегрирането на тези три страни от Западните Балкани в НАТО. Разглеждаме "Вилнюс-10" като отворен процес за включването и на други страни, пред които се открива перспектива за бъдещо участие в НАТО.

Успоредно с процеса на разширяването на НАТО, в ход е и процес на разширяване на Европейския съюз, в който, макар и на различни негови етапи, са включени и всички участници от Вилнюската група. На 16 април в Атина бе подписан Договор за присъединяване към Европейския съюз на 10 страни, 5 от които участват в нашия форум. В ход са и преговорите за присъединяване на България и Румъния, планирано за 2007 г. Разширяването на НАТО и на Европейския съюз са взаимнодопълващи се и подсилващи се процеси. Това е видно и от факта, че в голямата си част критериите за членство в двете организации са идентични. Не е чудно, че всички ние сме убедени и непоколебими привърженици на необходимостта от заздравяване на трансатлантическата връзка, на солидарност и сътрудничество на Европейския съюз със Съединените щати и Канада във всички области, включително и в областта на сигурността и отбраната.

Държавите от Вилнюската група манифестираха своето единство и с подкрепата, която те оказаха в различни форми на действията на Коалицията за разоръжаване на Ирак, завършили със събарянето на деспотичния режим в Багдад. Сега те участват в усилията за възстановяване на мирен и демократичен Ирак. България изрази готовност да се включи в мироопазващите сили с военна формация от около 500 души.

В заключение, господин председател и драги колеги, искам да изразя подкрепата на българските парламентаристи за предложения ни проект за декларация на нашата среща и да потвърдя тяхната готовност да съдействат и по-нататък на усилията на Вилнюската група за разширяване и укрепване на Северноатлантическия алианс.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини