Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди проекторешение за приемане на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз
20/03/2008

Парламентът обсъди проекторешение за приемане на Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз

20 март 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 20 март 2008 г. проекторешение за приемане на Годишната работна програма на парламента по въпросите на Европейския съюз. Програмата включва проекти, които имат законодателен характер и създават възможност Народното събрание ефективно да контролира участието на правителството в процеса на обсъждането и приемането на актовете в Съвета на Европейския съюз.

Народното събрание обсъди на второ четене промени в Закона за Икономическия и социален съвет. Законопроектът предвижда Икономическият и социален съвет да служи като постоянна институционална форма за социален и  граждански диалог и за консултации по икономическата и социална политика между президента на България, Народното събрание и Министерския съвет и структурите на гражданското общество. Една от целите на ИСС е утвърждаването на принципите на демокрация с пряко участие като  прилага опита на Европейския икономически и социален комитет и на други сродни международни и национални организации, на основата на сътрудничество с тях. С промените се създава възможност съветът да организира дискусии и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социалното развитие.

Народните представители приеха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за безмитната търговия и промени в Закона за електронните съобщения.

Народното събрание гласува на заседанието си на първо четене и промени в Гражданския процесуален кодекс, предложени от Министерския съвет, на второ четене изменения в Закона за рибарството и аквакултурите, обсъди на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, промени в Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, зконопроект за ратификация на два договора с Индия по предложение на Министерския съвет и промени в Закона за защита на класифицираната информация, свързани с дейността на Държавна агенция "Национална сигурност".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини