Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Граждански лица да могат да участват в международни мисии и операции извън страната, предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, обсъдени от парламента на второ четене
04/04/2008

Граждански лица да могат да участват в международни мисии и операции извън страната, предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, обсъдени от парламента на второ четене

4 април 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 4 април 2008 г. на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Законопроектът предвижда граждански лица да могат да участват в международни мисии и операции извън страната, както и да се създаде правна уредба, гарантираща изпълнението на задачите на въоръжените сили за участие в международни мисии и операции извън страната. За срока на участието им в операцията или мисията им се присвоява военно звание, изискващо се за заемане на длъжността, и те имат статут на лица от постоянния резерв. На гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите, подчинени на министъра на отбраната, да се осигурява храна или паричната й равностойност, без да се облага с данъци.

Народните представители започнаха обсъждането на второ четене на законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Оператор, който незабавно не вземе мерки за отстраняване на екологични щети, да се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., предвижда законопроектът. Операторите, в резултат на чиято дейност е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, са длъжни незабавно да предприемат превантивни мерки. Когато заплаха за такива щети продължава да съществува, въпреки  предприетите мерки, операторът е длъжен да информира писмено компетентния орган - министърът на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейнови дирекции за управление на водите, както и директорите на националните паркове.

Парламентът обсъди на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка с дейността на Държавната агенция "Национална сигурност".

Народното събрание обсъди също на второ четене и промени в Закона за генетично модифицираните организми.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини