Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Оператори, допуснали екологични щети, са длъжни незабавно да предприемат превантивни мерки, предвижда законопроект, обсъден от парламента на второ четене
09/04/2008
Оператори, допуснали екологични щети, са длъжни незабавно да предприемат превантивни мерки, предвижда законопроект, обсъден от парламента на второ четене

9 април 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 9 април 2008 г. законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Той предвижда операторите, в резултат на чиято дейност е възникнала непосредствена заплаха за екологични щети, незабавно да предприемат превантивни мерки. Когато заплаха за такива щети продължава да съществува въпреки предприетите мерки, операторът се задължава да информира писмено компетентния орган – министъра на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейнови дирекции за управление на водите, както и директорите на националните паркове. Оператор, който незабавно не вземе мерки за отстраняване на екологични щети да се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв., се предлага в частта за административно-наказателните мерки. За непредоставяне на информация или за подаване на невярна или подвеждаща такава, се предвижда санкция в размер от 2000 до 6000 лв. За оператор, който не предостави в срок поискана информация от компетентен орган - от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.

Народните представители обсъдиха на второ четене промени в Закона за националния център за аграрни науки. Те предвиждат Националният център да се преобразува в Селскостопанска академия. Измененията предвиждат също и промяна в структурата, в това число намаляване числеността на Управителния съвет и почти двойно намаляване числеността на Централното управление. Регионалните центрове за научно-приложно обслужване ще бъдат преобразувани в държавни предприятия.

Народното събрание обсъди на второ четене промени в Закона за електронните съобщения, промени в Закона за пътищата, промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както и на първо четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Парламентът обсъди също отчетите за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004, 2005 и 2006 година, внесени от Министерския съвет и подкрепени от Комисията по бюджет и финанси, както и отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини