Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили
16/04/2008

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили

16 април 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 16 април 2008 г. на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесени от Министерския съвет. С измененията се въвежда особен ред за учредяване право на строеж върху незастроени имоти – частна държавна собственост, в урбанизирани територии, предоставени на Министерството на отбраната и на изпълнителните агенции към министъра на отбраната. Целта е да бъдат изградени ведомствени жилища, общественообслужващи и спортни обекти за нуждите на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, в Българската армия и другите военни структури. Правото на строеж ще бъде възмездно и ще се учредява със заповед на министъра на отбраната след търг. Може да се предвиди заплащането на правото за строеж да се извърши чрез равностойно имотно обезщетение в новопостроената сграда на базата на оценка, извършена от независим оценител. Новоизградените обекти ще бъдат част от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и ще могат да се отдават под наем или за продажба на кадрови военнослужещи.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, на второ четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, промени в Закона за генетично модифицираните организми и промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка с дейността на Държавната агенция "Национална сигурност". Промените са внесени от Министерския съвет.

Парламентът прие също на второ четене промени в Закона за електронните съобщения, законопроекта за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, промени в Закона за пътищата и в Закона за Националния център за аграрни науки.

Народното събрание обсъди на първо четене и промени в Закона за търговския регистър и на второ четене промени в Закона за горите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини