Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
От 3000 до 15 000 лева ще бъде глобата за нарушение на реда за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд, предвиждат приетите на второ четене от парламента изменения в Закона за горите
17/04/2008

От 3000 до 15 000 лева ще бъде глобата за нарушение на реда за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд, предвиждат приетите на второ четене от парламента изменения в Закона за горите

17 април 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 17 април 2008 г. на второ четене промени в Закона за горите. Те предвиждат глобата при нарушение на реда за промяна на предназначението на горите и земите от горския фонд да бъде от 3000 до 15 000 лева. В момента глобата за подобно нарушение е от 100 до 500 лева. Забраняват се покупко-продажбата и другите разпоредителни сделки, придобиването, транспортирането, съхраняването и преработването на дървени материали, непридружени с документи, доказващи законния им произход. Стопанисването на държавния горски фонд и охраната на горите и земите от него ще се осъществява от държавни горски стопанства, които ще са самостоятелни юридически лица със статута на държавни предприятия. Създава се Национален фонд "Българска гора", който ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Средствата на фонда ще се изразходват за инвестиции в горското и ловното стопанство, инфраструктура, залесяване, технически съоръжения, за придобиване на гори и земи за окрупняване на държавния горски фонд.

Народните представители приеха отчетите за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004, 2005 и 2006 година.

Парламентът гласува на първо четене три законопроекта за промени в Закона за търговския регистър, с които се въвеждат норми за улесняването на реформата в търговската регистрация.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни.

Парламентът обсъди проекторешение за вземане на акт от конвенция 188 за работата в риболовния сектор и от препоръка 199 за работата в риболовния сектор, приети на 96-ата сесия на Международната конвенция на труда, промени в Закона за държавния служител на второ четене, както и на второ четене законопроект за Българска банка за развитие.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини