Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене Закон за създаването на Българска банка за развитие
23/04/2008

Парламентът прие на второ четене Закон за създаването на Българска банка за развитие

23 април 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 23 април 2008 г. Закон за създаването на Българска банка за развитие, която да подобрява, стимулира и развива общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия чрез улесняване на достъпа им до финансиране. Основните дейности на Българска банка за развитие ще бъдат предекспортно и експортно кредитиране на малки и средни предприятия, финансирането им чрез участие в капитала им чрез фонда за капиталови инвестиции. Банката ще рефинансира български банки, кредитиращи малки и средни предприятия, чуждестранни банки, кредитиращи купувачи на стоки и услуги, предоставяни от малки и средни предприятия, както и да управлява финансовия ресурс на ЕС, в т.ч. на средствата от европейските фондове. Сред дейностите на банката ще бъде и финансиране на инвестиции извън страната на малки и средни предприятия. Дейността на банката ще се финансира от собствени средства, чрез емитиране на облигации, заеми от местни, чуждестранни и международни институции, както и средства от европейските фондове.

Народните представители гласуваха на второ четене промени в Закона за МВР, които предвиждат да се удължи с една година срокът, в който дознателите при заварено положение, нямащи юридическо образование, могат да изпълняват възложените им функции по разследването на престъпления.

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с дейността на Държавна агенция "Национална сигурност". Предвижда се и ДАНС да осъществява сътрудничество със специализираните международни органи в областта на наркотичните вещества и със съответните служби на други държави. Министерството на вътрешните работи, чрез специализираните си служби и Държавна агенция "Национална сигурност", ще предотвратяват, разкриват и противодействат на престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори.

Народното събрание удължи с два месеца срока на работа на временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт.

Народните представители обсъдиха и приеха на първо четене на заседанието си промени в Закона за фуражите. Те предвиждат въвеждане на процедури относно отговорностите по прилагането на контрола върху фуражите при осъществяване на внос, търговия, етикетиране.

Парламентът ратифицира Женевския акт от 2 юли 1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, на първо и второ четене договора за екстрадиция между правителствата на България и Съединените американски щати и договора за някои аспекти на правната взаимопомощ по наказателни дела между двете страни, както и на първо и второ четене протокола за изменение на договора между правителствата на България и Индия за насърчаване и защита на инвестициите.

Народното събрание ще обсъди и гласува в четвъртък проекторешението за структурни и персонални промени в Министерския съвет, решиха депутатите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини