Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Поправките в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са приети окончателно.
05/06/2003
Народното събрание прие окончателно поправките в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

На днешното пленарно заседание народните представители ратифицираха Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.
Конвенцията има за цел да защитава доставчиците и операторите на платени радио-, телевизионни и информационни услуги срещу незаконно ползване на тези услуги.

Народните представители отхвърлиха на първо четене промените в Закона за гражданското въздухоплаване, внесени от Йордан Мирчев и Мирослав Севлиевски.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини