Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Поправките в НПК са приети на първо четене.
06/06/2003
Парламентът прие на първо четене поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от Анелия Мингова и Константин Пенчев на 3 юни 2003 г.
Народните представители гласуваха срокът за писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект да бъде 3 дни.


Със 100 гласа "за", 27 "против" и 32 "въздържали се" народните представители гласуваха на първо четене законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., внесен от Министерския съвет.
Срокът за писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект е намален от 7 на 4 дни.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини